சத்துக்கள் நிறைந்த இனிப்பு அவல் உணவு | Healthy Aval breakfast | Aathichoodi

அடிப்பில்லா சமையல் – வெறும் 3 நிமிடத்தில் ஒரு அருமையான சத்துள்ள உணவு, முக்கியம் என்னவென்றால் இது குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பிடிக்கும்..