சமையலறையில் இருந்து நீக்கவேண்டியவை | Things to be removed from Kitchen -Items to Throw from Kitchen

நம் சமையலறையில் இருந்துகொண்டு உடலுக்கு தீமைபயக்கும் சில விஷயங்கள்… இன்றே அவற்றை கலைந்திடுங்கள்.. நீக்கவேண்டியவை என்னவென்று இக்காணொளியில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. items to be removed from kitchen. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy