சமையலுக்கு உகந்த எண்ணெய் எது ? | Best oil for cooking purpose | refined oil myths | Aathichooditv

விளம்பரங்களில் காண்பிப்பதுபோல சுத்திகரிக்கப்பட்ட எண்ணையில் கொலஸ்ட்ரால் இல்லையா ? உண்மையை ஆராயும் பதிவு.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy