சர்க்கரை நோய்க்கான காயகல்பம் | lifestyle changes for non communicable diseases | Aathichoodi

சர்க்கரை மற்றும் உயர் ரத்தஅழுத்தம் – இதற்கு வாழ்வியல் மாற்றும் மூலம் தீர்வு.. மிகவும் அருமையான விளக்கம் ..