சர்க்கரை வியாதி | Know more about Diabetes | Dr Marutharaj | Aathichoodi

சர்க்கரை நோய் டைப்-1, டைப்-2 என்றால் என்ன ? சர்க்கரை நோய், மொத்த உடலையும் உருகுலைக்கும்.. சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்க என்ன என்ன வாழ்க்கை முறை மாற்றம் மற்றும் உணவு பழக்கம் கடைபிடிக்க வேண்டும் ? பல கேள்விகளுக்கு பதில் இங்கே … We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy