சாப்பிட்டவுடன் மலம் கழிப்பது | Reason for Motion after food Pooping after eating Gastrocolic reflex

சூட ஒரு கப் காபி அல்லது சாப்பிட்டவுடன் கழிவறையை தேடுவது எதனால் ?? உண்மையில் உங்கள் குடலில் நடப்பது என்ன ?? பலபேருக்கு இந்த பதிவு ஒரு விடையை தரும்.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy