சிறுநீரகக்கற்களை தவிர்ப்பது எப்படி | Kidney stone prevention | Dr Prabhakar | Aathichoodi

சிறுநீரகக்கற்கள் – தக்காளி விதையின் பங்களிப்பு என்ன ? வாழைத்தண்டு எவ்வாறு கற்கள் உருவாகாமல் தடுக்கின்றது ??