சிறுநீரக பிரச்சினைகள் மற்றும் காரணங்கள் | kidney problems and reasons | Aathichoodi

சிறுநீரக பிரச்சினைகள் மற்றும் அதற்கான காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. சர்க்கரைநோயின் தாக்கம் மற்றும் மது, புகை பழக்கம் எவ்வாறு உங்கள் சிறுநீரகத்தை பாழ் செய்கின்றது… உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிருங்கள்..