தர்மஸ்தலா இயற்கை மருத்துவமனை | SDM Yoga and Nature Cure Hospital | Daramasthala | Review

தென்னிந்தியாவில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய இயற்கைமருத்துவமனை. இடம் : தர்மஸ்தலா, கர்நாடகா .. இங்கே என்ன என்ன சிறப்பு என்று தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.. அதிகம் பகிருங்கள், யாருக்கேனும் இது உதவக்கூடும்..