தலைக்கு குளித்தால் தலை பாரம் ஏன் ? | Myths about head bathing | Unknown facts about head bath

சிலருக்கு தலைக்கு குளித்தவுடன் தலை பாரமாவது, தலையில் நீர் கோர்த்துக்கொள்வது ஏன் ? தலைக்குள் நீர் இறங்குவது தான் இதற்கு காரணமா ? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy