தலைவலியை குணப்படுத்தும் காபி | How Coffee cure headache | Remedy for headache | Aathichoodi

ஒரு காபி, தலைவலி போயேபோச்சு.. ஆனால் அது எப்படி ஒரு காபி குடித்தால் தலைவலி சரியாகிறது ?? We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy