தாம்பத்யத்திற்கான சிறந்த மருந்து | Best medicine for good relationship | Aathichoodi

கணவன் மனைவி – இல்லறம் சிறக்க தாம்பத்திய மருந்து.. உண்மையான நிலையை விளக்குகிறார்.. சிட்டுக்குருவி லேகியம், தங்க பஸ்பம், காண்டாமிருகக் கொம்பு என கண்டதையும் தேடிபோய் மோசடியில் சிக்கும் ஆண் சமூகம்..