தாம்பூலம் தரித்தல் | Vetrilai Betel leaves medicinal benefits | Dr Gayathri devi | Aathichoodi

வெற்றிலை பாக்கு போடுதல் என்ற தாம்பூலம் தரித்தல்.. பாரம்பரியத்தை மறந்து இனிப்பு பீடாவிற்கு மாறிய தமிழர்கள்.. வெற்றிலை எவ்வாறு கொள்வது என்று தெளிவாக விளக்கும் காணொளி, அறிய தகவல்.. பல நோய்களுக்கு தீர்வாக அமையும் வெற்றிலை வைத்தியம்..