தைரொய்ட் சுரபி குறைபாடு அறிகுறிகள் | Hypothyroidism symptoms | Aathichoodi

அதிகமான பெண் குழந்தைகள் இதனால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.. பெண்களுக்கு தைரொய்ட் சுரபி குறைவாக சுரப்பதினால் என்ன என்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றது ? ஒரு விழிப்புணர்வு காணொளி.. அதிகம் பகிருங்கள்..