தைரொய்ட் சுரபி குறைபாட்டிற்கான யோகாசனம் | Yoga for Hypo thyroidism | Aathichoodi

குறைவாக சுரக்கும் தைரொய்ட் சுரபியை சுரக்கவைக்கும் யோகாசன பயிற்சி.. வாரம் மூன்றுமுறை செய்தால் மாற்றங்கள் நிச்சயம்.. மற்றவர்களுடன் பகிரவும்..