தொடர்ந்து பெண்குழந்தை பிறப்பது ஏன்? | Consecutive girl baby birth | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

தொடர்ந்து பெண்குழந்தைகள் பிறப்பது ஏன் ? அதற்கு காரணம் தான் என்ன என்று தெரியாமல் இருபவர்களுக்கான பதிவு.. மேலும் பல கேள்விகளை விவரிக்கிறார் ஆண் அணுக்கள் சார்ந்தவை..