தோல் மற்றும் சரும பராமரிப்பு | Skin care & maintenance | Dr Marutharaj | Aathichoodi

#aathichoodi #skincaretips உடலின் மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு கவசமாக தோல் பராமரிப்பு பற்றிய முழுகாணொளி.. முகப்பரு வந்துவிட்டால் என்ன செய்யக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. உங்கள் சருமத்தை மிகசிறந்த முறையில் பராமரிப்பது பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy