தோள்பட்டை வலியை தீர்க்கும் யோகாசனம் | Yoga for Shoulder pain | Aathichoodi

தோள்பட்டை வலியை சரிசெய்ய்யும் யோகாசனம்.. கொஞ்சம் இந்த முயற்சி செய்து பாருங்கள்..