தோள்பட்டை வலி | Shoulder pain | Aathichoodi

தோள்பட்டையில் வலி மற்றும் அசைக்கமுடியவில்லையா ?? அது என்ன பிரச்சனையென்று இந்த காணொளியில் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..