நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள் | Benefits of brisk walking | Aathichoodi

தினமும் ஒரு 45 நிமிடங்கள் சுறுசுறுப்பான நடைப்பயிற்சி உங்கள் ஆயுளை இரண்டு மடங்கு அதிகரிக்கும்… இதயம் சார்ந்த நோய்களுக்கு இனி வேலை இல்லை.. மிகவும் பயனுள்ள காணொளி..