நமக்குள் வாழும் போராளிகள் | Warriors of the body | Dr Marutharaj | Aathichoodi

நம் உடல் பாகங்களில் உள்ள பல்வேறு போராளிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. கல் ஈரல், குடல், வயிறு, தொண்டை, மூக்கு மற்றும் காது போன்ற உறுப்புகளை எவ்வாறு நம் உடல் பேணிக்காக்கின்றது..?