நமது உணர்ச்சிகளுக்கு நாமே காரணம் | We are responsible for our feelings | Aathichoodi

மனம் என்னும் மாயக்குரங்கு… கோபம், வெட்கம், சோகம் போன்ற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் உங்கள் மனமே ஒரு ஊன்றுகோல் .. தெளிவான குழப்பத்தை சரிசெய்யும் பதிவு…