நாவல் பழம் நன்மைகள் | Benefits of jamun fruit | Aathichoodi

அதிக கால்சியம் சத்துக்கள் கொண்ட நாவல் பழத்தின் நன்மைகள், மறந்துபோன நவப்பழத்தை அனைவருக்கும் விரும்பும்வண்ணம் மற்றவர்களுடன் பகிர்வோம்.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy