நெஞ்செரிச்சல் / புளியேப்பம் | Gastroesophageal Reflux | Aathichoodi

சாப்பிட்டவுடன் அடிக்கடி நெஞ்சு எரிச்சல், புளிப்பு ஏப்பம் தூங்கும் போது எதுகொளித்தல் சிரமமா? அப்போ இந்த காணொளி உங்களுக்கு தான்..