நொறுக்குத்தீனி | Snacks & Jun foods | Dr Marutharaj | Aathichoodi

#aathichoodi #healthysnack #JunkFoods எல்லா நொறுக்குதீனிகளும் கெடுதல் அல்ல.. அப்போ, நொறுக்குத்தீனிகளை தேர்வுசெய்வது எப்படி.. சமீபகால எதார்த்தத்திற்கு ஏற்ற பதிவு..