நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகரிக்க | Boost Immune system | Dr Kannan | Aathichoodi

வீட்டில் இருந்தபடியே நோய் எதிர்ப்பு ஆற்றலை அதிகரிக்க என்ன என்ன செய்யவேண்டும் ? உணவே மருந்து, வருமுன் காப்பதே சிறந்தது.. விழிப்புணர்வு பதிவு, அனைவருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்..