நோய் எதிர்ப்பு | Immunity | Aathichoodi

உங்கள் உடலில் உள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்திகளை பட்டியலிட்டு விளக்கும் அருமையான காணொளி.. வெறும் வெள்ளையணுக்கள் மட்டுமே, எதிர்ப்புசக்திக்கு காரணம் என்று எண்ணிக்கொண்டு இருந்தவர்களுக்கு