பணப்பையை கசக்கும் கடன் அட்டை | Human mind towards creditcard usage | Aathichoodi

கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் செலவை அதிகரிக்கும் கடன் அட்டை பயன்பாடு .. மனிதனின் மனநிலையை யூகித்து வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள கடன் அட்டை..