பயணத்தின் போது வாந்தி குமட்டல் | Travel & Motion sickness | Aathichoodi

பயணத்தின் போது தலைசுற்றல் மற்றும் குமட்டல் வாந்தி… இது எதனால் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… நமது மூளையுடன் நேரடி தொடர்பில் உள்ளதா ?