பழச்சாறுகளும் நன்மைகளும் | Benefits of Various Furits & Vegetable juices | Aathichoodi

தினமும் ஒரு பழம் அல்லது காய்கறியின் சாறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.. அவ்வாறு செய்யும் போது என்ன என்ன மாற்றங்கள் நன்மைகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy