பழையசாதமும் மருத்துவ ஆராய்ச்சியும் | Research on soaked rice | Aathichoodi

ஸ்டான்லி மருத்துவக்கல்லூரியின் புதிய ஆராய்ச்சி முடிவு பழையசாதம், நீரழிவு நோய்க்கான அருமந்து என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.. அன்றே நம் முன்னோர்கள் இதனை கணித்துவிட்டார்கள்… பழையசாதம் என்பது ஒருபோதும் குப்பைக்கு போகக்கூடாது இனிமேல்…