பழைய சாதம் | Palayasadham | Aathichoodi

தேவாமிர்தமாகும் பழைய சாதம்.. வெறும் பழையசாதம் என்று நினைப்பவர்களுக்கு , இந்த விழிதிறக்கும் காணொளியில் பழைய சாதத்தின் நன்மைகளை கண்டுகொள்ளுங்கள்.. நம் முன்னோர்கள் ஒரு சமூக விஞ்ஞானிகளே ..