பூப்படையும் பெண்குழந்தைகளுக்கு சப்போட்டா சத்து பானம் | Chikku Milk shake | Aathichoodi

பூப்படையும் பெண்குழந்தைகளுக்கான பல வைட்டமின் சத்துக்கள் நிறைந்த சப்போட்டா பானம்..