பெண்களின் சிறுநீரக பிரச்சனைகள் | Female Urinal Problems | Dr Prabhakar | Aathichoodi

அதிகம் மகப்பேறு மமுடிந்தவுடன் பெண்களுக்கு உருவாகும் சிறுநீரக பிரச்சனைகள்.. சிரித்தாலோ அல்லது தும்மினாலோ சிறுநீர்கசிவது எதனால்..? இது வராமல் காப்பது எப்படி..