பெண்களைபோல் ஆண்களுக்கும் மாதவிடாய் | Andropause | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

ஆண்களையும் பாதிக்கும் அன்ட்ரொஜென் ஹார்மோன் பிரச்சனை.. பெண்களை போல் வயதானபிறகு ஆண்களுக்கும் மாதவிடாய்.. புதிய பயனுள்ள பதிவு…