மனக்கவலை நோய் | Anxiety disorder | Aathichoodi | Dr. Saravanan Interview

ஒருவர் அடிக்கடி படபடப்பு மற்றும் பயத்துடன் காணப்பட்டால் அது மனக்கவலை நோய்யாக இருக்கலாம்.. இதை பற்றி மேலும் தெரிந்து கொள்ள, இந்த காணொளியை முழுவதும் பாருங்கள்..