மனநோய்யாகும் #online மொபைல் விளையாட்டு | Mobile game addiction| Aathichoodi

தொடர்ந்து மொபைல் விளையாட்டில் ஈடுபடும் இளையசமுதாயம், ஆபத்து மிகுந்த மனநோய்யில் முடியும் விபரீதம், பெற்றோர்களே ஆபத்தை உணர்ந்து செயல் படுங்கள்.. இந்த காணொளி உங்களுக்காகவே…