மலச்சிக்கலில் சரி செய்யும் யோகா பயிற்சி | Yoga-Constipation | Aathichoodi

மலசிக்கல் மனிதனுக்கு பலச்சிக்கல் தருகின்றது… மலச்சிக்கலில் இருந்து முழமையாக மீண்டு வர இந்த யோகாசன பயிற்சியை கடைபிடிக்கலாம்.. மேலும் மலச்சிக்கலை பற்றிய முழுமையான தொகுப்பு விரைவில்…