மலச்சிக்கல் | Constipation | Dr Marutharaj | Aathichoodi

தினமும் மலசிக்கலுடன் போராட முடியவில்லையா ?? இது ஒரு சரியான தீர்வு தரும் காணொளி.. முதலில் மலசிக்கல் எதனால் வருகின்றது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள், சுலபமாக விரட்டிடலாம்..