முகப்பரு தீர்வுகள் | Pimples remedy | Dr Vidhya | Aathichoodi

பருவ வயதினருக்கு முகப்பருக்கள் வர காரணம் தான் என்ன ? அவர்களின் மனஅழுத்தம் கூட நிலைமையை மோசமடையச்செய்யும் என்கிறார் மருத்துவர் வித்யா அவர்கள்.. அப்பொழுது இதற்கு தீர்வு தான் என்ன ? பயனுள்ள பதிவு..