முதுமையில் வயதானபிறகு உறவு | Benefits of Old age relationship | Dr. Kumaraswamy

முதுமையில் வயதானபிறகு உறவு கொண்டால் இவ்வளவு நன்மைகளா ? பெண்கள் மாதவிடாய்க்கு பிறகு உறவு கொள்வது மிகவும் நல்லதே.. தெளிவான பதிவு..