யார் இந்த திருநங்கைகள் | Know about Transgender | Dr Kumaraswamy | Aathichoodi

திருநங்கைகளின் மனதளவு மாற்றத்தை புரிந்து கொண்டு, இனிமேலும் நம் சமூகம் அவர்களை கேலி செய்யாமல் இருக்க அனைவரிடமும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இந்த பதிவு.. Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy