யோகாசனத்திற்கு தடையா தாம்பத்தியம் | Couple relationship obstracts Yoga benifits | Aathichoodi

தாம்பத்தியத்தில் குழப்பம் – சந்நியாசிக்கு சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் குடும்பஸ்தர்களுக்கு திணிக்கப்பட்டதா ? அப்போ குண்டலினிசக்தி எவ்வாறு எட்டுவது ?