வண்ணப்பறவைகளும் விநோதசிகிச்சைகளும் | Birds, Animals & Remidies | Aathichoodi

பக்கவாதத்திற்கு பச்சைப்புறா ரத்தம், ஆஸ்த்மா நோய்க்கு உயிருடன் மீன் முழுங்க வேண்டுமாம், இதுபோல் பல நம்பிக்கைகளை துடைத்து எடுக்கும் சிறப்பு காணொளி