வயிற்றெரிச்சல் | Gastritis | Natural remedy for Gastritis | Aathichoodi

வயிற்று எரிச்சலினால் அவைதிப்படும் நண்பர்களே ! ஹச் பைலோரை கிருமித்தொற்றாக இருக்கலாம்… அடிக்கடி வயிறு எரிச்சல் ஏற்பட்டால் இந்த இயற்கைவைத்தியதை கடைபிடித்து பாருங்கள்..