வாயுப்பிடிப்பு , உடல் உஷ்ணத்தை கிளப்பும் உணவுகள் பற்றி தெரிந்துகொள்ளுங்கள் | 3 Food myths

கிழங்கு வகைகள் உடலில் வாயுப்பிடிப்பை உண்டாகுமா ? அதிக உடல் உஷ்ணத்தை கிளப்புகிறது இந்த உணவுகள் ? சிறப்புப்பார்வை – உணவுப்பொருட்களை சார்ந்த மூன்று உண்மைகள்.. மிகவும் சுவாரஸ்யமானது..