வாழைப்பழம் ஸ்மூத்தி | Banana smoothy | Naturopathy diet recipes | Aathichoodi

வெறும் வாழைப்பழம் என்று எண்ணும் நண்பர்களுக்கு… எப்பொழுது வேண்டுமென்றாலும் இந்த சாரை பருகலாம்.. வெறும் 3 நிமிடங்களில் அருமையான பானம் தயார்..