விறைப்பு தண்மைக்குறைபாடிற்கு 100% தீர்வு | Cure for erectile dysfunction explained in Tamil

பல ஆண்களை பெருமூச்சு விடச்செய்த செய்தி… சந்தையில் பலமருந்துக்கள் விற்கப்படும் நிலையில் விறைப்புத்தன்மை குறைபாட்டிற்கு உண்மையான தீர்வு.. கூச்சப்படாமல் பகிரவும், பலருக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய தகவலாக இருக்கலாம்.. Treatments for erectile dysfunction is explained clearly in this video by Dr Kumaraswamy. This video explains about erectile dysfunction treatment cost and its process in Tamil. Dr.R.Kumaraswamy M.B.B.S., M-CSEPI Sexologist & Marriage counsellor, Erode. 98427 26272 Erectile dysfunction treatment methods with low cost treatment for erectile dysfunction are explained in this video. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy