வெண்டைக்காய் நன்மைகள் | Benefits of Ladies finger | Aathichoodi

#aathichoodi #drmarutharaj நாம் தினமும் சாப்பிடும் வெண்டைக்காயில் உள்ள நன்மைகள் பற்றி விவரிக்கும் பதிவு.. தெரிந்து கொள்ளுங்கள்..பகிருங்கள், அனைவருடன்… We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy