வெள்ளைப்படுதல் | Reasons for White Discharge and Treatment | Dr Usha | Aathichoodi

பூப்பெய்த பெண்கள் முதல் வயதானவர்கள் வரை வெள்ளைப்படுதல் ஒரு மிகமுக்கியமான விஷயமாக பார்க்கப்படுகின்றது .. எதனால் இந்த வெள்ளைப்படுதல் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.. எல்லா சகோதரிகளுக்கும் சென்றடைய அதிகம் பகிருங்கள்.. Dr ES Usha MD., DGO; Fellow in Fetal medicine Lotus Fetal medicine centre, Erode. 0424-2282862 095978 07622 Get more knowledge about the common problem faced by Women in modern days. White discharge is a commonly occurring problem in this society. Lets find the reason for white discharge and various causes for White discharge for Women. This video clearly explains about the issues of white discharge and treatment methods for White discharge. We welcome you to our channel. DR.V.MARUTHARAJ BNYS, M.SC (PSYCHOLOGY), M.SC(COUNSELLING & PSYCHOTHERAPY) Naturopathy